Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat.
Kategóriák / Termékek

Elállási jog

A visszaküldés módjai - feltételei


Hogyan tudod a megvásárolt termékek visszaküldeni a Petito webáruházba?

Amennyiben a megrendelésed bármelyik tétele nem megfelelő számodra, mert

  • a termék csomagolásán sérülést tapasztalsz,
  • a megrendelt kutyaruha, labda, fekhely, vagy bármelyik más egyéb felszerelés mérete nem megfelelő, lehetőséget nyújtunk arra, hogy a csomagodat visszaküld a Petitohoz.

A termék visszaküldésre kézhezvételétől számított:

20 NAPON
Belül van lehetőség.

 

Teendő:

Csomagold vissza a termékeket az eredeti csomagolásba és mellékeld a maradéktalanul kitöltött Elállási nyilatkozatot.

Elállási nyilatkozat letöltése

Kérjük, a nyilatkozaton tüntesd fel rendelésed azonosító számát is a könnyebb beazonosítás érdekében.
Juttasd el vevőszolgálatunkhoz a csomagot postán, futárszolgálattal, vagy akár személyesen a 8000 Székesfehérvár, Székely u. (Hrsz: 020515/268 külterület) címre.

FONTOS! Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton küldöd vissza, őrizd meg a futártól, postáról kapott bizonylatot a csomag átadásáról, amíg a visszáru feldolgozásra nem kerül. Ez a dokumentum megerősíti, hogy a csomagot átadtad a futárnak.

 

A visszaküldés díja:

Amennyiben a csomag eleve sérülten érkezett hozzád, vagy véletlenül nem azt a méretet, esetleg színt kaptad, amit rendeltél, természetesen a visszaküldés díját mi álljuk és kérésedre szállítási díj mentesen cseréljük.
Ez esetben kérjük vedd fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal a +36 30 092 9755 telefonszámon és az általad megadott címre küldjük futárunkat az átvételre.

Ha azonban a csomag visszaküldése rajtunk kívül álló ok, pl. kutyaruha vásárlás esetén nem jól mérted le kedvenced és méret probléma adódott, vagy bármi egyéb okokból áll fenn, a csomagküldés díját nem áll módunkban fedezni. Így ennek költségét az általad választott szolgálató (GLS, MPL stb.) szabja meg.


A visszaküldés helye:

Kreatív Biznisz Kft.

8000 Székesfehérvár, Székely u. (Hrsz: 020515/268 külterület)

FONTOS! A szállításkor fizetendő csomagok nem kerülnek átvételre. A termékeket használatlan állapotban, az eredeti címkékkel együtt kell visszavinni vagy visszaküldeni.


ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Petito részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken: 

Elállási nyilatkozat letöltéséhez kattints ide

- keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Petito részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Petito emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 20 naptári napon belül (akár a 20. naptári napon) elküldi a Petitonak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Petito a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Petito 1. pontban feltüntetett raktár címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 20 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 20 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Petito címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag Petitohoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Petitonak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 20 napon belül a Petito visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Petito által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Petito a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát, feltéve hogy a Petito az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.